Hlavní obsah

superintend [ˌsuːpərɪnˈtend or ˌsuːprɪn-]

Sloveso

  • sth form. dohlížet, dozírat na co, řídit co regulérnost, průběh akce ap.superintended by sb(konaný) pod dohledem koho