Hlavní obsah

studio [ˈstjuːdɪˌəʊ]

Vyskytuje se v

ateliér: filmové ateliéryfilm studio

jednopokojový: jednopokojový bytBrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

potvrzení: student certificatepotvrzení o studiu

přerušení: interruption/suspension of studies, AmE stop-outpřerušení studia

rozkládací: rozkládací gauč v postelstudio couch, sofa-bed, day bed

studium: field of studyobor studia

oddat se: devote osf to studyingoddat se studiu

poznat: They met in college.Poznali se na studiích.

zanechat: She quit school., She dropped out of school.Zanechala studia.

American: American studiesamerikanistika, americká studia

remote: AmE remote broadcastvysílání z terénu mimostudiové, záznam pořízený mimo studio

studio: ateliérové osvětlenístudio lighting

study: field of studyoblast studia

commission: They commissioned a study.Zadali studii.