Hlavní obsah

sourcing [sɔːsɪŋ]

Vyskytuje se v

alternative: alternative energy sourcesalternativní zdroje energie

obnovitelný: renewable (re)sources (of energy)obnovitelné zdroje (energie)

poznání: source of knowledgezdroj poznání

pramen: historical sourceshistorické prameny

zdroj: water sourcevodní zdroj, zdroj vody

z, ze: from various (re)sourcesz různých zdrojů

source: from own sourcesz vlastních zdrojů