Hlavní obsah

sourcing [sɔːsɪŋ]

Vyskytuje se v

alternative: alternative energy sourcesalternativní zdroje energie

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

source: source languagevýchozí jazyk při překladu

source: tech. source currentzdrojový proud

obnovitelný: obnovitelné zdroje (energie)renewable (re)sources (of energy)

poznání: zdroj poznánísource of knowledge

pramen: historické pramenyhistorical sources

zdroj: vodní zdroj, zdroj vodywater source

zdroj: zdroj informacísource of information, information source

zdroj: zdroj obživy(source of) livelihood

pramen: z oficiálních pramenůfrom official sources

z, ze: z různých zdrojůfrom various (re)sources