Hlavní obsah

sourcing [sɔːsɪŋ]

Vyskytuje se v

alternative: alternative energy sourcesalternativní zdroje energie

source: from own sourcesz vlastních zdrojů