Hlavní obsah

sorting [ˈsɔːtɪŋ]

Vyskytuje se v

sort out: sort sb outvytmavit to, vyčinit, dát co proto komu

sorting: sorting machinetřídička

cosi: some sort of ...cosi jako ... typově podobné

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

pošta: sort (out) the mailtřídit poštu

třídit: separate/sort the wastetřídit odpad

všechen, všechna, všechno: of all kinds/sortsvšeho druhu

způsob: in a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort ofsvým způsobem do jisté míry

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

zatočit: I will sort him out!Já s ním zatočím!

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her grueldát komu co proto

sort: get sth sortedvypořádat se s čím, vyřešit, zvládnout co problém ap.