Hlavní obsah

snappy [ˈsnæpɪ]

Přídavné jméno-ppier, -ppiest

  1. Make it snappy! hovor.Hoď sebou!, Pohni (si)!

Vyskytuje se v

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

fofr: hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!Fofrem!

pohnout: Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!Pohni!

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

tempo: Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!hovor. Tempo!