Hlavní obsah

složka

Vyskytuje se v

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

enforcement: law enforcementprosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

executive: executive branchvýkonná složka státní moci ap.

law: law enforcementprosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

law-enforcement: law-enforcement agenciespolicie a bezpečnostní složky, donucovací orgány