Hlavní obsah

scruple [ˈskruːpəl]

Vyskytuje se v

rozpakovat se: neváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sthnerozpakovat se udělat co

skrupule: have no scruples, be unscrupulous, act without scruplesbýt bez skrupulí

scruple: have no scruples about doing sthnemít zábrany, bez skrupulí, nerozpakovat se udělat co