Hlavní obsah

retarded [rɪˈtɑːdɪd]

Vyskytuje se v

retard: tech. retard the sparkdávat pozdě jiskru zapalování