Hlavní obsah

retardation [ˌriːtɑːˈdeɪʃən]

Vyskytuje se v

retardation: mental retardationmentální retardace/zaostalost