Hlavní obsah

remaining [rɪˈmeɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

skeletal: skeletal remainskosterní pozůstatky

static: remain staticneměnit se

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

remain: the remainsof sth zbytky, (po)zůstatky čeho po zničení ap.