Hlavní obsah

parade [pəˈreɪd]

Vyskytuje se v

ground: cvičiště přehlídkové, pochodové ap.parade ground

lantern: lampionový průvodlantern parade