Hlavní obsah

přijet

Vyskytuje se v

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

načas: The train arrived on time.Vlak přijel načas.

teprve: He came only a week ago., He didn't come until a week ago.Přijel teprve před týdnem.

time: arrive in timepřijet včas

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu