Hlavní obsah

představení

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. co imagine, fancy sthpředstav(te) si

představená: Mother Superiormatka představená

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

představit: Let me introduce you to my wife.Dovolte mi, abych představil svoji ženu.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

arresting: arresting performancepoutavé představení

introduce: introduce osfpředstavit se

night: first nightpremiéra, premiérové představení

one-man: one-man showsólové představení

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

představení: theatre performancedivadelní představení