Hlavní obsah

představa

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. co imagine, fancy sthpředstav(te) si

utkvělý: fixed ideautkvělá představa

reálný: realistic idea about sthreálná představa o čem

vůbec: Do you have any idea ... ?Máš vůbec představu ...?

vycházet: labour under the misapprehension thatvycházet z mylné představy, že

dreamland: in dreamlandve snech, v představách

fancy: flight of fancydivoká/nereálná představa

fantasy: sexual fantasieserotické představy

sense: sense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap., vyhraněná orientace

get: for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...

představa: fixed idea, posedlost obsessionutkvělá představa