Hlavní obsah

písmo

Vyskytuje se v

klínový: cuneiform (writing)hist. klínové písmo

obrázkový: picture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writingobrázkové písmo

psací: cursive (writing)psací písmo spojované

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

svatý: (Holy) Bible/Scripture, Holy WritPísmo svaté bible

tiskací: in block letterstiskacím písmem

tučný: bold printpolygr. tučné písmo

kostrbatý: roztřesené shaky handwriting, naškrábané scrawl, scribblekostrbaté písmo

face: type facedruh písma

font: font sizevelikost písma

italic: italic typekurzivní písmo, kurziva

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

setter: polygr. setter (of type)sazeč písma

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

písmo: Arabic scriptarabské písmo