Hlavní obsah

oprávněně

Vyskytuje se v

oprávnění: driving licence, AmE driver's licenseřidičské oprávnění

oprávněný: rightful claimoprávněný nárok

vstoupit: trespass on sthneoprávněně vstoupit na cizí pozemek ap.

neoprávněný: unauthorised user/accessneoprávněný uživatel/přístup

conversion: conversion of fundszpronevěra (svěřených) prostředků, neoprávněné přesměrování prostředků

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně

fraudulent: fraudulent appropriationneoprávněné přivlastnění

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.

possession: práv. adverse possessionneoprávněná držba

valid: práv. valid claimoprávněný nárok