Hlavní obsah

nadšení

Vyskytuje se v

enamoured: přen. not be enamoured of sthnebýt nijak nadšený čím

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

too: He wasn't too happy.Nebyl moc nadšený.

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.