Hlavní obsah

mercy [ˈmɜːsɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. slitování, smilování, soucithave mercy (up)on sbslitovat se nad kým, mít smilování s kým, být milosrdný ke komufor mercy's sakepro smilování božíSisters of Mercymilosrdné sestry
  2. přen.štěstí, spása, požehnání záchrana před nepříjemným

Fráze

  1. be at the mercy of sb/sth být vydán na milost komu/čemu

Vyskytuje se v

mercy: be at the mercy of sb/sthbýt vydán na milost komu/čemu