Hlavní obsah

revenge [rɪˈvendʒ]

Sloveso

  • sb/sth pomstít koho/corevenge osf on sbpomstít (se) komu, na kom

Vyskytuje se v

revenge: take revenge on sb for sthpomstít se komu za co

vow: vow to take revenge on sbpřísahat pomstu komu

wreak: kniž. wreak vengeance/revenge on sb(po)mstít se komu

mstít se: He is taking revenge for the killing ...Mstí se za zabití ...

sladký: Revenge will be sweet.Pomsta bude sladká.

exact: exact revenge on sb(po)mstít se na kom