Hlavní obsah

wreak [riːk]

Vyskytuje se v

havoc: play havoc with sth, wreak havoc on sthnapáchat spoušť, nadělat paseku v čem, zpustošit, rozvrátit co

vengeance: wreak vengeance on sb/sthpomstít se komu/čemu

zlost: vylít si na kom zlosttake out/wreak one's anger on sb

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

spoušť: nadělat spoušťwreak havoc, leave a scene of devastation

paseka: nadělat kde pasekuplay hell with sth, wreak havoc swh

vylít: vylít si vztek/zlost na komtake it out on sb, vent/wreak one's anger on sb