Hlavní obsah

mentally [ˈmentəlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

deficient: mentally deficientmentálně postižený/zaostalý

disabled: mentally disabledmentálně postižený

disorder: mental disorderduševní porucha

disturbed: mentally disturbedmentálně narušený

instability: mental instabilitymentální labilita

institution: mental institutionpsychiatrická léčebna

mental: mental peaceklid duše

operation: mental operationsduševní pochody

retardation: mental retardationmentální retardace/zaostalost

handicapped: mentally handicappedmentálně postižený

duch: myšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eyev duchu

duševní: mental disorderduševní porucha

hlava: work sth out in one's head, řidč. calculate sth mentally(vy)počítat co z hlavy

choroba: mental illnessduševní choroba

léčebna: psychiatric hospital, mental hospital, zast. (insane) asylumpsychiatrická léčebna

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

porucha: mental disorder, vyšinutí derangementduševní porucha

postižený: mentally handicapped/disturbedmentálně postižený

schopnosti: mental abilitiesduševní schopnosti

zátěž: mental strainpsychická zátěž

zdraví: mental health, sanityduševní zdraví

únava: physical/mental/muscle fatiguetělesná/duševní/svalová únava

ústav: mental institution/home/hospital, psychiatric hospital, zast. (insane) asylum, hovor. blázinec madhousezast. ústav pro choromyslné

výpočet: mental calculationvýpočet z hlavy

vývoj: mental developmentduševní vývoj

block: (mental) block(psychický) blok