Hlavní obsah

make of

Vyskytuje se v

stern: be made of sterner stuffbýt tvrdý/nezlomný/k neudolání povahou

making: The making of...Film o filmu...

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

kámen: made of stonevyrobený z kamene

ujet: She made off with all the money.Ujela se všemi penězi.

z, ze: cabin made of logssrub udělaný z klád

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

roh: take to one's heels, do a runner, slip, spěšně odejít make offvzít roha