Hlavní obsah

madly [ˈmædlɪ]

Vyskytuje se v

blázen: be crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sthbýt blázen do čeho

šílenství: drive sb mad/crazy/insanedohnat koho k šílenství

šílený: mad cow diseasenemoc šílených krav BSE

vztek: be angry with sb/mad at sb, be enragedmít vztek na koho

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

naštvat se: She got pretty mad at him.Pěkně se na něj naštvala.

šíleně: be madly in love with sbbýt šíleně zamilovaný do koho

zběsilý: like madjako zběsilý vyvádět ap.

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

handle: křížový kohoutek baterie ap., příčné madlocross handle

mad: go madzešílet, zbláznit se

rail: madlo zábradlí, ve výtahu ap.hand rail

raving: stark raving madnaprosto šílený

there: There you go again, getting mad.Už zase se rozčiluješ!

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.