Hlavní obsah

madly [ˈmædlɪ]

Vyskytuje se v

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.

mad: be mad about/on sb/sthbýt blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

handle: cross handlekřížový kohoutek baterie ap., příčné madlo

mad: go madzešílet, zbláznit se

mad: hovor. barking mad, stark raving madnaprosto šílený

mad: mad as a hatterpotrhlý, ztřeštěný

mad: get mad at sbnaštvat se, rozčílit se na koho

mad: make sb mad(vy)točit, naštvat, štvát koho

rail: hand railmadlo zábradlí, ve výtahu ap.

raving: stark raving madnaprosto šílený

raving: go raving mad(ze)šílet, začít šílet

there: There you go again, getting mad.Už zase se rozčiluješ!

blázen: být blázen do čehobe crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sth

šílenství: dohnat koho k šílenstvídrive sb mad/crazy/insane

šílený: nemoc šílených krav BSEmad cow disease

vztek: mít vztek na kohobe angry with sb/mad at sb, be enraged

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

šíleně: být šíleně zamilovaný do kohobe madly in love with sb

šílenství: To je šílenství!That's mad(ness)/insane!

zběsilý: jako zběsilý vyvádět ap.like mad

zlobit se: Zlobíš se na mě?Are you angry with me?, hovor. Are you mad at me?

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.