Hlavní obsah

lucid [ˈluːsɪd]

Vyskytuje se v

lucid: med. lucid intervalsvětlý/lucidní okamžik během nepříčetnosti, blouznění ap.