Hlavní obsah

kupní

Vyskytuje se v

smlouva: purchase contractekon. kupní smlouva

buy: ekon. buying powerkupní síla

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

parity: purchasing power parityparita kupní síly

power: ekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva