Hlavní obsah

jednotka

Vyskytuje se v

délkový: unit of lengthdélková jednotka

elitní: elite units/forces/troopsvoj. elitní jednotky

objem: unit of volumejednotka objemu

plošný: square/area unitplošná jednotka

resuscitační: resuscitation unitresuscitační jednotka

úderný: storm/shock troop(s)voj. úderná jednotka

váhový: unit of weightváhová jednotka

zvláštní: special forcesvoj. zvláštní jednotky

stáhnout se: The troops withdrew from the area.Jednotky se stáhly z oblasti.

udeřit: The units struck at night.Jednotky udeřily v noci.

account: unit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.

assault: assault teampřepadová jednotka, zásahová jednotka policejní

commit: commit troopsnasadit jednotky do boje

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

elite: elite troopselitní jednotky

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

vacant: vacant rental unituprázdněná nájemní jednotka

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

withdraw: The troops withdrew.Jednotky se stáhly.

jednotka: unit of weighthmotnostní jednotka