Hlavní obsah

interpret [ɪnˈtɜːprɪt]

Vyskytuje se v

interpreting: simultaneous interpretingsimultánní tlumočení

simultánní: simultaneous translation/interpretingsimultánní překlad/tlumočení