Hlavní obsah

intangible [ɪnˈtændʒɪbəl]

Vyskytuje se v

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

intangible: intangiblesnehmotná aktiva, nehmotné hodnoty