Hlavní obsah

insulate [ˈɪnsjʊˌleɪt]

Sloveso

  1. from sth izolovat od čeho, chránit před čím vnějšími vlivy ap.
  2. against sth izolovat proti čemu hluku, vlhku, zimě ap.insulated conductorizolovaný vodič

Vyskytuje se v

insulating: insulating tapeizolační páska

insulate: insulated conductorizolovaný vodič