Hlavní obsah

insulation [ˌɪnsjʊˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

insulation: insulation tapeizolační páska, izolačka