Hlavní obsah

insulating [ˈɪnsjʊˌleɪtɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

insulating: insulating tapeizolační páska

izolační: insulating tape, široká plastová Duck/duct tapeizolační páska

izolovaný: thermally insulatedtepelně izolovaný

insulate: insulated conductorizolovaný vodič