Hlavní obsah

implicitní

Nechtěli jste hledat:

implication(možné) důsledky, dopad(y) , dosah

implicitskrytý, nepřímo vyjádřený, implicitní

implicitlybezvýhradně, absolutně

impliedimplicitní, nepřímo vyjádřený

implodeimplodovat

implorezapřísahat , úpěnlivě prosit, požádat

imploringprosebný, úpěnlivý

imploringlyprosebně, úpěnlivě

implynaznačovat, naznačit, nepřímo říkat/vyjadřovat

impolitenezdvořilý, neslušný