Hlavní obsah

implore [ɪmˈplɔː]

Vyskytuje se v

snažně: snažně prosit koho o coplead with, beseech, implore, entreat sb to do sth