Hlavní obsah

implied [ɪmˈplaɪd]

Vyskytuje se v

contract: ekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stran

imply: Which implies (that) ...Z čehož plyne, že ...

vyplývat: Co z toho vyplývá?What does it imply?