Hlavní obsah

hlasitě

Příslovce

  • loudly, loudMluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

Vyskytuje se v

clamour: clamour against sthhlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemu

loud: in a loud voicehlasitě, nahlas

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

shout: hovor. shout-uphlasitá hádka, křik

sound: sound loudznít hlasitě

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

voice: in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.