Hlavní obsah

headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz]

Vyskytuje se v

headquartered: be headquarteredswh mít (hlavní) sídlo/ústředí kde

military: military headquartersvojenský štáb