Hlavní obsah

grinding [ˈgraɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

gain: gain groundzískávat (si) příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se myšlenka ap.

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind: grind one's teethskřípat zuby

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

ground: ground(s)pozemky u budovy ap.

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

ground: to the groundaž k zemi, až na zem, přen. až do základů

ground: find common groundnajít společnou řeč oblast shody

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

ground: be thin on the groundbýt jako šafránu, být k pohledání

ground: be thick on the groundbýt jako hub po dešti, být jako much

ground: run sb to groundnalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high ground: high(er) groundvyvýšené místo kopec ap.

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

boot: boots on the groundpřen. vojáci/ozbrojené složky přímo v místě konfliktu ap.

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

ground: below/above groundpod/nad zemí

ground: ground forcespozemní vojsko

ground: rocky groundskalnatý terén

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

ground: ground work(s)zemní práce

ground: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb na moři

ground: anchorage groundkotviště

ground: parade groundcvičiště přehlídkové, pochodové ap.

ground: cricket groundkriketové hřiště

ground: be burnt to the groundvyhořet do základů

ground: razed to the groundsrovnaný se zemí

ground: get sth off the groundrozjet, rozběhnout, realizovat co projekt ap.

ground: finely/coarsely groundjemně/hrubě mletý

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

ground: build sth from the ground upi přen. vybudovat co (zcela) od základu

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým