Hlavní obsah

grinding [graɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

gain: gain groundzískávat si příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

ground: ground(s)pozemky u budovy ap.

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

grinding: grinding stonebrusný kámen

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým

below: below (the) groundpod zemí, v zemi