Hlavní obsah

future [ˈfjuːtʃə]

Vyskytuje se v

future: futurestermínové/lhůtní obchody dodávka zboží v určité lhůtě, termínové komodity

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti

in: in the futurev budoucnosti

budoucí: future (tense)ling. budoucí čas

budoucno: at some time in the futureněkdy v budoucnu

čas: past/present/future tenseminulý/přítomný/budoucí čas

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději

budoucnost: at some time in the futureněkdy v budoucnosti

příští: generations to come, future generationspříští generace

vzdálený: in the remote past/futureve vzdálené minulosti/budoucnosti

vzhledem k: Given our uncertain future...Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...

foreseeable: for the foreseeable futurev dlouhodobém výhledu dlouho