Hlavní obsah

finally [ˈfaɪnəlɪ]

Vyskytuje se v

final: the finalsfinále, finálové kolo sportovního turnaje

resting place: (final) resting placemísto posledního odpočinku hrob, hřbitov

semi-final: semi-finalssemifinále oba semifinálové zápasy

consolation: sport. consolation finalfinále útěchy, malé finále

inspection: final inspectionkolaudace budovy před zprovozněním

reminder: final reminderposlední upomínka

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

touch: put the final touches to sthdodělat co, dopilovat co, doplnit pár posledních detailů k čemu

účelový: final clause, clause of purposevěta účelová

závěr: in conclusion, finally, lastly, to finishna závěr, závěrem

závěrečný: final examzávěrečná zkouška

konečný: final decision, přen. definitive verdictkonečné rozhodnutí

postup: advancing to the finalssport. postup do finále

probíhat: final preparations for sth are under wayprobíhají poslední přípravy na co

probojovat se: He made it to the finals.přen. Probojoval se do finále.

vzmoct se: They were finally able to buy a car.Konečně se vzmohli na auto.

slovo: have the last word/last say/final say in sthmít poslední slovo v čem

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží