Hlavní obsah

favourably, AmE! favorably [ˈfeɪvərəblɪ or ˈfeɪvrə-]

Vyskytuje se v

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

disposed: well/favourably disposed to sb/sthpříznivě nakloněný komu/čemu

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth

obstát: obstát dobře/špatně v porovnání s kýmcompare favourably/poorly with sb

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions

příznivý: příznivý vítrfavourable wind

situace: (ne)příznivá situace(un)favourable situation

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...