Hlavní obsah

donutit

Vyskytuje se v

force: be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

make: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

donutit: He was forced to ...Byl donucen k ...