Hlavní obsah

distingovanost

Nechtěli jste hledat:

distinctlyvýrazně

distinguishrozlišit, rozeznat, odlišit

distinguishablerozeznatelný, odlišitelný, rozpoznatelný

distinguishedvýznačný, vynikající, uznávaný

distinguishingodlišovací, rozlišovací, rozpoznávací

distortpřekroutit, zkreslit, zkomolit

distortedpřekroucený, zkreslený, zkomolený

distortionzkreslení, překroucení, zkomolení

distract(vy)rušit , rozptýlit, odvést

distractedrozrušený, roztěkaný