Hlavní obsah

contrasting [kənˈtrɑːstɪŋ]

Vyskytuje se v

contrast: in contrast to sb/sthnaproti tomu, v porovnání s tím, na rozdíl od koho/čeho

stark: be in stark contrast to sthbýt v příkrém rozporu s čím, naprosto se lišit od čeho

way: by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu

kontrastní: kontrastní poměrcontrast ratio

kontrastní: med. kontrastní látkacontrast medium, opaque substance

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

oproti: oproti tomu kontrast ap.by contrast, právě naopak on the contrary

ostře: ostře kontrastovat s čímbe in stark contrast to sth

rozdíl: na rozdíl od koho/čehounlike sb/sth, v protikladu contrary, in contrast to sth, v protikladu též form. in contradistinction to sth