Hlavní obsah

contrasting [kənˈtrɑːstɪŋ]

Vyskytuje se v

stark: be in stark contrast to sthbýt v příkrém rozporu s čím, naprosto se lišit od čeho

way: by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu

kontrastní: contrast ratiokontrastní poměr

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other handnaproti tomu

oproti: by contrast, právě naopak on the contraryoproti tomu kontrast ap.

ostře: be in stark contrast to sthostře kontrastovat s čím

rozdíl: unlike sb/sth, v protikladu contrary, in contrast to sth, v protikladu též form. in contradistinction to sthna rozdíl od koho/čeho

contrast: in contrast to sb/sthnaproti tomu, v porovnání s tím, na rozdíl od koho/čeho