Hlavní obsah

condense [kənˈdens]

Vyskytuje se v

condensed: condensed milkkondenzované mléko