Hlavní obsah

concluding [kənˈkluːdɪŋ]

Vyskytuje se v

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

mír: make/conclude peaceuzavřít mír

smlouva: conclude/make a contract, contract sthuzavřít smlouvu

usoudit: He concluded from the evidence that ...Na základě důkazů usoudil, že ...