Hlavní obsah

concluding [kənˈkluːdɪŋ]

Vyskytuje se v

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

mír: uzavřít mírmake/conclude peace

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...