Hlavní obsah

competir

Nechtěli jste hledat:

competekonkurovat , soutěžit, soupeřit

competentlyschopně, zdatně

competingprotichůdný, vzájemně neslučitelný

competitionsoutěž(ení), soupeření, boj

competitivekonkurenční , konkurenceschopný, soutěžní, závodní

competitivelyzávodně , soutěživě

competitivenesssoutěživost, soupeřivost

competitorkonkurent , účastník soutěže

compilationkompilace, soubor, kolekce

compilesestavit, vytvořit

compilersestavovatel, autor kompilace