Hlavní obsah

atter

Nechtěli jste hledat:

afterpo

alter(z)měnit (se), pozměnit, upravit

ottervydra

uttervyslovit, pronést, vyřknout , vydat ze sebe

avertvrdit, prohlašovat , ujišťovat

attainmentdosažení, docílení

attemptpokusit se

attemptednezdařený

attend(z)účastnit se , být přítomen

attendancepřítomnost, účast , docházka

attendantobsluha, služba , hlídač

attendedobsluhovaný, udržovaný , v péči

attendeeúčastník, návštěvník

attendernávštěvník , účastník

attentionpozornost