Hlavní obsah

B&B, b&b [ˌbiː æn ˈbiː]

Vyskytuje se v

film: B/low-budget filmbéčkový/nízkorozpočtový film

student: B studentdvojkař

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

like: with the likes of G.B.Shaws takovými lidmi jako G. B. Shaw

chvalitebná: chvalitebná z angličtinya B in English

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.