Hlavní obsah

úředně

Příslovce

  • officiallyúředně ověřený/potvrzenýofficially certified

Vyskytuje se v

hodina: office hoursúřední hodiny

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

osoba: úředník official, s pravomocí person in authorityúřední osoba

razítko: official stampúřední razítko

úřední: official permissionúřední povolení

úředně: officially certifiedúředně ověřený/potvrzený

záznam: written/official recordpísemný/úřední záznam

authority: person in authorityúřední osoba s příslušnou pravomocí

hour: office hoursúřední hodiny

official: through official channelsúřední cestou

seal: seal of officeslužební pečeť, úřední razítko

use: for official usepro úřední účely

šiml: red tape, bureaucratic procedureúřední šiml